Ders/Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... QUALIFICATION AWARDED

Yeterlilik Düzeyi

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... LEVEL OF QUALIFICATION

 

Programa Kabul Şartları

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... SPECIFIC ADMISSION REQUIREMENTS

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... QUALIFICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... RECOGNITION OF PRIOR LEARNING

Programın Bilgileri

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... PROFILE OF THE PROGRAM

Program Kazanımları

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... PROGRAM OUTCOMES

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... COURSE & PROGRAM OUTCOME MATRIX

Mezunlar İçin İş Olanakları

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... OCCUPATIONAL PROFILES OF GRADUATES

Lisansüstü Programlara Erişim

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... ACCESS TO FURTHER STUDIES

Programın Yapısı
Üniversite Genelinde Verilen Dersler

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... COURSES OFFERED THROUGHOUT THE UNIVERSITY

Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... COURSE STRUCTURE DIAGRAM WITH COURSE CREDITS

Ek Bilgiler

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... ADDITIONAL INFORMATION

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... EXAM REGULATIONS, ASSESSMENT & GRADING

Mezuniyet Koşulları

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... GRADUATION REQUIREMENTS

Program Şekli

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... MODE OF STUDY

Program Sorumlusu

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... PROGRAM DIRECTOR

Değerlendirme Anketleri

Bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın... EVALUATION QUESTIONNAIRES

Ders İçerikleri
Fakülte Müfredatı