Yrd. Doç. Dr. Güner EKİZ

Güner EKİZ, 2004 yılında, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2008 yılında, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesini aldı. 2010 yılında aynı bölümde doktora çalışmalarına başladı. “Septofusidium berolinense’nin Biyoaktif Sekonder Metabolit İçeriğinin Araştırılması ve Endofitik Funguslarla Sikloartan Grubu Saponinlerin Biyotransformasyonu” başlıklı doktora tez çalışmasını 2016 yılında tamamladı. Ardından, İYTE (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Biyomühendislik Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Ayrıca; Kopenhag Üniversitesi, Danimarka-Fonksiyonel Genomik Araştırma Grubu’nda (2012) ve Helmholtz Enfeksiyon Araştırma Merkezi (HZI) Almanya-Mikrobiyal İlaçlar Bölümü’nde (2014) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.

Güner EKİZ, Ekim 2017’de Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nde göreve başlamış ve Ağustos 2018 tarihinde Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. Araştıma alanları; biyoteknoloji, biyotransformasyon, mikrobiyal prosesler ve ürünler, biyoaktif sekonder metabolitler, mikrobiyal ilaçlar, biyoaktivite-rehberli izolasyon ve saflaştırmadır.