Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, Türk Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda ‘En İyi Sözlü Bildiri Ödülü’ Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve DESAM Enstitüsü Mikrobiyal Patogenez Araştırma Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz, çevrimiçi düzenlenen ‘TMC 2020 Mikrobiyoloji Sempozyumu”nda sunduğu bildiri ile ‘En İyi Sözlü Bildiri Ödülü’ aldı.

Ayrıntılı bilgi için; https://neu.edu.tr/geven-otundan-hareketle-elde-edilen-molekuller-yaslanma-karsiti-urun-pazarini-degistirebilir/