PHA390 ve PHA491 İçin Duyuru

DUYURU
FORMLAR VE RAPOR GÖNDERİMİ

PHA 390 Eczacılık Uygulaması II & PHA491 Eczacılık Uygulaması IV YAZ staj 2022 UYGULAMALARI

1. Öğrenciler, Eczacılık Uygulama Formlarını

  • Başvuru Formu,
  • Fotoğraflı Öğrenci Formu.
  • Eczacı Değerlendirme Formu) ve Eczacılık Uygulama Raporları Dekanlığın sekreterlik ofisine şahsen götürüp başvuru sırasında başvuru listesini imzalaması gerekmektedir.

10-15 Ekim 2022 dönemi.

2. Öğrencinin başarı notu, Eczacılık Uygulama Raporları değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

 

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2022

DEAN