Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ

Ihsan ÇALIŞ, 1968 yılında Düzce Lisesi’ni bitirdi.1972 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden mezun oldu. 1978 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (H.Ü.S.B.E.) Farmakognozi programında doktora tez çalışmasını tamamladı. 1983 yılında doçent ünvanını aldı, 1988 yılında H.Ü. Ecz. Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı‘nda profesörlüğe atandı. 1986 – 2000 Yılları arasında, aynı birimde anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. H.Ü.S.B.E. Farmakognozi Programı’nda dokuz yüksek lisans ve sekiz doktora tezi yönetti.

1982 – 1983 yıllarında, İsviçre Ulusal Bilim Vakfı’nın bursu ile, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – Zürih (ETH-Z), Eczacılık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi ve Bitki Kimyası Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1986 – 2005 yılları arasında hemen hemen her yıl üçer ay süreyle, İsviçre (1986 – 2002: ETH-Z) ve Almanya (2004: Friedrich-Schiller University Jena; 2005: Regensburg University)’da misafir akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. ETH Zürih – İsviçre’de altı ve Regensburg Üniversitesi – Almanya’da iki olmak üzere toplam sekiz doktora tez çalışmasında yardımcı danışmanlık yaptı. Dr. Çalış, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi (Y.D.Ü.) Eczacılık Fakültesi kurucu üyesi ve Y.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurucusudur. Ankara Üniversitesi Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi (ANTABARUM) kurucu üye, Türkiye Dopingle Mücadele Vakfı’nın Kurucu Üye ve Genel Kurul Üyesidir. Başlıca araştırma konuları, özellikle tıbbi bitkilerden, yeni ilaç olabilecek doğal bileşiklerin (glikozitler ve terpenoitler) izolasyonları ve kimyasal ve spektroskopik yöntemler yardımıyla yapı tayinidir. Başlıca kendisi tarafından yürütülen ve yazarlarından biri olduğu çalışmalarla 300’e yakın yeni bileşiği bilime kazandırmıştır. SCI kapsamında yeralan Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 180 üzerinde civarında araştırma makalesi bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi 1998-1999 Akademik Yılı Bilim Ödülü ve 2001 Yılı Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir. Dr. Çalış, Bilim Akademisi üyesidir. Halen Yakın Doğu üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.