Yrd. Doç. Dr. Emine ERDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Emine ERDAĞ
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Emine ERDAĞ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da doğdu. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans, 2020 yılında Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlayarak Dr. unvanı aldı. Doktora tezinin başlığı “ Sitotoksik ve Antimikrobiyal Ajanlar olarak Yeni 3-Sübstitüe-2(3H)-Benzoksazolon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’dur.

Dr. Emine ERDAĞ, Ekim 2020’den beri Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Teorik ve uygulamalı Farmasötik Kimya dersleri vermektedir. Araştırma alanları arasında; medisinal kimya, farmakoloji, organik sentez, ilaç etken maddesi tasarımı, ve in siliko moleküler modelleme yöntemleri bulunmaktadır.