Dr. Emine ERDAĞ
Dr. Emine ERDAĞ
Dr. Emine ERDAĞ
Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Emine ERDAĞ, 1993 yılında Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğdu. 2011 yılında Yakın Doğu Koleji’nden mezun oldu. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans, 2020 yılında Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlayarak Dr. unvanı aldı. Doktora tezinin başlığı “ Sitotoksik ve Antimikrobiyal Ajanlar olarak Yeni 3-Sübstitüe-2(3H)-Benzoksazolon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’dur.

Dr. Emine ERDAĞ, Ekim 2020’den beri Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Teorik ve uygulamalı Farmasötik Kimya dersleri vermektedir. Araştırma alanları arasında organik sentez ve spektroskopik karakterizasyon, ilaç etken maddesi tasarımı ve yöntemleri bulunmaktadır.