Prof. Dr. Dudu Özkum YAVUZ
Prof. Dr. Dudu Özkum YAVUZ
YDÜ Öğrenci Dekanı
Farmasötik Botanik ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı
İlgili Haberler

En son teknolojiye sahip araştırma düzeyinde cihazlar ve ekipman ile öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarında eğitim ve araştırma olanağı deneyimli ve yetkin akademik kadro ile yapılmakta ve ayrıca disiplinler arası ortak projeler ve çalışmalar sürdürülmektedir. Okutulan derslerde gerek teorik gerekse uygulamalarında; Eczacı adaylarına ilaç hammadde veya yardımcı maddelerinin elde edilmesinde, fitoterapide kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri, droglar ve zehirli bitkileri bilimsel ve uygulamalı olarak tanıtır. Bitkilerin ve drogların adlandırılması, botanik özellikleri, teşhisi, sınıflandırılması, yayılışı, biyolojik aktif bileşikleri, etki ve kullanılışları; aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan bitkiler; Türkiye ve KKTC florası ve biyoçeşitliliği, Türkiye’de ve KKTC’ de etnobotanik çalışmalar ve etnobotaniğin yeni ilaçların keşfindeki rolü, kültürü yapılan ve ekonomik önemi olan bitkiler konusunda bilgi verir.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın öncelikli çalışma-araştırma alanları:

  • Tıbbi bitkiler ve bitkilerle tedaviye yönelik taramalar ve biyolojik aktivite çalışmaları
  • Bitkisel droglarin analizinde morfolojik ve mikroskobik yöntemler
    Halk arasında kullanışı olan tıbbi bitkileri belirlemek, tanımlayarak envanter çalışmaları yapmak (etnobotanik araştırmalarla geleneksel olarak kullanılan halk ilaçlarını belirlemek)
  • Bitki doku kültürü; bitki ve/veya sekonder metabolit üretimi için hücre ve doku kültürü ve biyoteknoljisi yöntemlerini kullanarak yeni ilaç ar-ge çalışmaları yapmak.
  • Aktif madde tespitinde disiplinler arası ortak çalışmalar yapmaktır.
    Eğitim Programları (Lisans):

Eğitim Programları (Lisans):
NEPHAR 207 Farmasötik Botanik

NEPHAR 208 Farmasötik Botanik Lab