Yrd. Doç. Dr. Damla ÜLKER
Yrd. Doç. Dr. Damla ÜLKER
Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
İlgili Haberler

Kendisi aslen bir kimyager olup, doktora programını TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Burs Programı desteğiyle Polimer Bilim ve Teknolojisi anabilim dalında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK doktora sırası yurtdışı araştırma bursu desteğiyle, Northeastern Üniversitesi (Boston, MA) Farmasötik Biyoteknoloji ve Nanotıp merkezinde tamamlamıştır. Çalışma alanları sentetik blok polimerlerin sentezi, misel, nanojel, mikrojel, lipozom sentezi, mono ya da bimetalik nanopartiküllerin sentezi, çevre duyarlı ilaç salım sistemlerin aktif ve pasif hedeflenmesi ve kontrollü ilaç salım sistemlerinin kanser tedavisinde in-vitro ve in-vivo uygulaması olarak sıralanabilir.

Eylül 2018 itibari ile Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık fakültesinde çalışmaya başlamıştır.

Çalışma Konuları:

  • Yeni Tip Çevre Duyarlı Mikrojel Bünyesinde Metalik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Katalitik Uygulamaları (Finansal destek TÜBİTAK tarafından sağlanmıştır).
  • Çevre Duyalı Mikrojeller ve Mikrojel-Lipozom Biyomalzemelerin Sentez, Karakterizasyon ve Uygulamaları (Finansal destek TÜBİTAK tarafından sağlanmıştır).
  • Yüzeyaktif suda çözünebilir (ko)polimerlerin sentezi ve metal nanopartikül sentezinde kullanımları (finansal desteği ESOGÜ-BAP komisyonluğunca sağlanmıştır).
  • Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları (finansal desteği ESOGÜ-BAP komisyonluğunca sağlanmıştır).
  • İlaç Etken Maddesi İçeren ve Manyetik Nanopartikül ile Hedeflenebilen Çevre Duyarlı Mikrojel-Lipozom Bazlı Biyomalzemelerin Meme Kanseri Tedavisi Uygulama Çalışmaları (Finansal destek TÜBİTAK tarafından sağlanmıştır).
  • Çevre Duyarlı Mikrojel-Lipozom Bazlı Biyomalzemelerin İlaç Taşıyıcı/Salım Sistem Olarak Meme Kanseri Tedavisinde Uygulama Sırasında Diğer Dokulardaki Sitotoksik Etkileri (finansal desteği ESOGÜ-BAP komisyonluğunca sağlanmıştır).