Pharmacy Practices

Turkish Pharmacy Program
Announcements

DUYURU

BAHAR DÖNEMİ 2024 İÇİN STAJ TAKVİMİ

ECZ 590 STAJ V

 

 • Başlama Tarihi:              :   12 Şubat 2024
 • Bitiş Tarihi              :   10 Mayıs 2024
 • Formların Teslimi  :   13-23 Mayıs 2024
 • Sınav Tarihi ve şekli :
 • Test Sınavı : 24 mayıs 2024
 • Sözlü sınav : 25 mayıs 2024

 

ÖNEMLİ:

 1. Öğrenciler staj formlarını YDÜ Eczacılık Fakültesi Web sayfasındaki Stajlar kısmından temin edeceklerdir.
 2. Staja Uygunluk: Bahar 2024 Döneminde ilk defa alacağı bir dersi olmayacak, ECZ 589 Staj V teorik dersini almış olacak.

 

TÜRKİYE’de STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER:

ECZ 590 Staj V stajını bahar döneminde TÜRKİYE’de yapacak öğrenciler için sigorta zorunluluğu vardır. Bu nedenle öğrenciler Nüfus Kayıtlarındaki şekliyle ad ve soyadları ile TC Kimlik No. larını [email protected] adresine bugünden itibaren en geç 4 Şubat 2024 tarihine kadar bildirmek zorundadır. Sigortası olmayan öğrencinin stajı geçersizdir.

STAJ FORMLARININ TESLİMİ

Staj formları 13-23 May 2024 tarihleri arasında teslim edilecektir.

Bütün staj formları ve staj manueli hard copy olarak hazırlanacak ve imza karşılığında Prof Dr Şahan SAYGI ‘nın 4 kat ofisine imza karşılığında teslim edilecektir..

Teslim edilecek dökümanlar;

 • Staj başvuru formu
 • Eczacı değerlendirme formu,
 • Öğrenci staj formu (fotoğraflı),
 • Öğrenci staj devam çizelgesi
 • Staj manueli
 • Bütün formlar eczacı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
 • Tüm öğrenciler Bahar Döneminde UZEBIM sistemine kayıt olmak zorundadır.
 • Test sınavı 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak, bu sınavın mazeret sınavı olmayacaktır.
 • Sözlü sınav 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacaktır.
 • Diğer duyurular UZEBIM ve fakülte Web sayfasından yapılacaktır.

 

İlan Tarihi: 04 Ocak 2024

DEKAN

Guide book for pharmacy practices
Pharmacy Practice Forms
English Pharmacy Program
Announcements

ANNOUNCEMENT

CALENDAR FOR SPRING TERM 2024

PHA 590 PHARMACY PRACTICE -V

 • Start Date              :   12nd, 2024
 • End Date              :   May 10th, 2024
 • Form Submission  :   May 13-23th, 2024
 • Examination date and style :
 • Test Exam : May 24th, 2024
 • Oral Exam : May 25h, 2024

IMPORTANT:

 1. Students must obtain all forms (Pharmacy Practice Application Form, Pharmacist’s Evaluation for Student Traineeship Performance, Student Traineeship Form, Student Attendance Sheet, and Practice Manual) from NEU Faculty of Pharmacy Web Page.
 2. FOR ELIGIBILITY: No course for Spring Term 2024 that student is going to take first time and previously taken PHA589 Pharmacy Practice V (Theoretical).

IMPORTANT FOR STUDENTS PRACTICE IN TURKEY:

PHA590 Pharmacy Practice V stajını bahar döneminde TÜRKİYE’de yapacak öğrenciler için sigorta zorunluluğu vardır. Bu nedenle öğrenciler Nüfus Kayıtlarındaki şekliyle ad ve soyadları ile TC Kimlik No. larını [email protected] adresine bugünden itibaren en geç 4 Şubat 2024 tarihine kadar bildirmek zorundadır. Sigortası olmayan öğrencinin stajı geçersizdir.

 

THE TIMELINE FOR SUBMISSION OF PHARMACY PRACTICE V FORMS

AND EXAMINATION SCHEDULE

Submission of Pharmacy Practice V forms is 13-23 May 2024. Late submissions (after 23 May 2024) will reduce your overall grade.

Please submit your Practice folder as hardcopy, to the Office of Prof. Dr Şahan SAYGI at Faculty of Pharmacy, 4th Floor. Do not forget to sign your name on the list.

Students must submit their related documents in only one folder.

 

Practice Folder Should Contain;

 • Pharmacy Practice Application Form,
 • Pharmacist’s Evaluation for Student Traineeship Performance,
 • Student Traineeship Form,
 • Student Attendance Sheet,
 • Practice Manual
 • Please note that the forms without photo will not be accepted.
 • All forms and the practice manual must be signed and stamped by the pharmacist.
 • Forms and Practice Manual can also be filled in Turkish language by Turkish students.
 • All students should enroll to UZEBIM page. For entering the test exam, the enrollment should also be completed.
 • The test exam of PHA590 will be done face to face of this course on May 24th, 2024 at 11.00 at EZ-0-D01. There won’t be any make up for this exam.
 • Oral Exam; May 25th, 2024. Details will be shared later on UZEBIM page.

 

PHA590 STAJ V'E KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Formların teslimi 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. 25 Mayıs 2024 tarihinden sonra teslim eden öğrencilerin notunu olumsuz etkileyecektir.

Formların basılı kopyalarının teslim yeri Eczacılık Fakültesi 4. Kat, Prof. Dr. Şahan SAYGI ofisi Çizelgede adınızın karşısı imzalanmalıdır.

Öğrenciler ilgili belgelerini tek bir klasörde teslim etmelidir.

Staj dosyası;

 • Eczane Başvuru Formu (fotoğraflı),
 • Öğrenci formu,
 • Eczacı değerlendirme formu
 • Öğrenci Devam formu
 • Eczane Staj Raporunu(Manuel) içermelidir.
 • Fotoğrafsız formların kabul edilmeyeceğini lütfen unutmayın.
 • Bütün Formlar ve Staj Raporu Eczacı tarafından imzalanmalı ve kaşelenmelidir.
 • Formlar ve Staj Raporu TC ve KKTC öğrencileri tarafından Türkçe de doldurulabilir
 • Tüm öğrencilerin UZEM üzerinde kayıtlı olması gerekmektedir. Yüz Yüze yapılacak olan test sınavına katılabilmesi için de UZEBIM kayıtlarını tamamlaması önem arz etmektedir.
 • Test sınavı 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00’de EZ-0-D01 de yapılacaktır. Bu sınavın telafi sınavı yapılmayacaktır.
 • Sözlü Sınav:25 Mayıs 2024 de yapılacaktır. Detaylar daha sonra UZEBIM de paylaşılacaktır

DEAN

Posted: January 04, 2024

Guide book for pharmacy practices
Pharmacy Practice Forms