Fakültemizin araştırma görevlilerinden Sarah Khamis FIP bursu almaya hak kazandı…
Fakültemizin araştırma görevlilerinden Sarah Khamis FIP bursu almaya hak kazandı…
Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2020, 08:27
Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 18:28

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve
araştırma görevlilerinden Sarah KHAMIS, “COVID-19 sürecinde, simüle edilmiş sürekli mesleki gelişim
derslerinin eczacılık öğrencilerinin ruh ve beden sağlığını korumada etkisi’ başlıklı araştırma projesi
önerisiyle, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)’nun Akademik Eczacılık Birimi tarafından
desteklenen “COVİD19 pandemisi sırasında düşük ve orta gelirli ülkelerdeki eğitim ve mental sağlık”
konulu araştırma bursunu kazanmıştır. Bu proje kapsamında, COVID-19 pandemisi veya benzer kriz
durumlarında, eczacılık öğrencilerinin, ruh ve beden sağlığının sürdürülmesindeki yetkinliklerinin yanı
sıra yaşam boyu öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde sürekli mesleki gelişim simülasyon dersinin
etkililiği ve yararlılığı incelenecektir. Bu ders, 2020-2021 akademik yılı boyunca Yakın Doğu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinden bir gruba verilecek interaktif bir oryantasyon
dersi olarak planlanmıştır. Bu dersin öğrenciler üzerindeki etkililiği, öğrencilerin stajları sırasında
gözlemlenecektir. Ders, ruh sağlığı konusunda uzman bir kişi ile sürekli mesleki gelişim becerileri
geliştirilmesi konusunda eğitimli bir kişi tarafından yürütülecektir. Çalışmanın başlangıcında ve
sonunda öğrencilere validasyonu yapılmış anket ve ölçekler uygulanacaktır. Sürekli mesleki gelişim
simülasyon dersi, öğrencilere ruh ve beden sağlıklarını koruma konusundaki becerilerini geliştirme ve
uygulama konusunda fırsat sağlayacak ve onları sürekli mesleki gelişime hazırlayacaktır.