Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU

 

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER

 

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU

 

FARMASÖTİK BOTANİK VE FİTOTERAPİ  ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. Dudu ÖZKUM YAVUZ

 

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Emine ERDAĞ

 

KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ

 

TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. Şahan SAYGI