Duyurular

Yaz Okulu Dersleri ile İlgili Önemli Bilgiler (Güncel)

  1. Öğrenci mağduriyeti yaşanmaması için regular öğrenciler 10 dönemi tamamlamak zorundadır.
  2. Regular öğrenciler yaz okulunda üst sınıftan ders alamazlar.
  3. Bahar kayıtlı öğrenciler yaz okulunda bir sonraki Güz döneminden ders alamazlar.
  4. Öğrenciler en çok 3 ders alabilirler (NEPHAR590 hariç).
  5. Yazın NEPHAR590 Stajı yapacak öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler. Ancak, ilk kez alacakları ders(ler)i yaz okulunda seçemezler.
  6. Dersin işleyiş ve değerlendirmesine sorumlu öğretim üyesi karar verir
  7. Ortalamalarını (CGPA) yükseltmek için daha önce alıp düşük harf ile geçtikleri ders(ler)i yaz okulunda ders alabilirler.
  8. Herhangi bir nedenle yıl kaybı olan öğrenciler normal dönemlerinden, yaz okulunda, ders alabilirler. Bu öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra ders kayıdı onaylanmalı.
  9. Pratik/Laboratuar derslerinin yaz okulunda açılması uygun değildir.