Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra, yine aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalında 1976 yılında, akademik ve mesleki hayatına başladı. 1982 yılında aynı departmanda doktorasını tamamladı. 1984 yılında öğretim görevlisi kadrosuyla Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalına geçti. Aynı fakültede 1985 yılında Yardımcı Doçent, 1987 yılında Doçent ve 1992 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1994-1995 yılları arasında bu fakültenin Dekan yardımcılığı görevini sürdürdü. 2002-2016 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-2016 yılları arasında da Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığını sürdürdü. Bu fakültenin akademik ve idari çeşitli kurullarında yer aldı. 1984-1990 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Genel Sekreterliği yaptı. Aynı yıllardan başlayarak Devlet Planlama Teşkilatı, ve Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında uzun yıllar görev yaptı. 2013 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülünü aldı. Bu akademik kurumlarda araştırma makalesi, ulusal ve uluslararası kongre tebliğleri, derlem makaleler ve kitaplar olmak üzere dört yüzden fazla yayın sahibi oldu. 2016 yılında Türk Farmakoloji Derneği meslekte 40. yıl Hizmet Ödülünü aldı ve erken emekli oldu. Şubat 2016 tarihinden bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Halen aynı fakültede öğretim üyeliği ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2018 Eylül ayından bu yana Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevine atanmıştır.